Projekt archeologiczny CONDESUYOS

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Stanowiska Antaymarca

Antaymarca

Dane stanowiska:

Kod: 32r-02
Nazwa: Antaymarca
Dystrykt: Andahua
Prowincja: Castilla
Departament: Arequipa
Szerokość geograficzna: -15.5155
Długość geograficzna: -72.3425
Rok odkrycia: 2000
Typ stanowiska: centrum ceremonialne/ cmentarzysko(?)
Powierzchnia: ok. 3 ha
Wysokość: 3500 m n.p.m.
Chronologia: Okres Przejściowy Późny


Opis stanowiska:

Stanowisko znajduje się wewnątrz obszaru lawy wulkanicznej, gdzie na intencjonalnie zniwelowanym obszarze znajdują się kwadratokształtne budynki o nieregularnym rozmieszczeniu. Wewnątrz niektórych struktur można zauważyć pozostałości niewielkich komór podziemnych (prawdopodobnie grobów). Fragmenty znalezionej ceramiki użytkowej przypuszczalnie pochodziły z grobów. Funkcja stanowiska nie jest jasna, gdyż usytuowanie stanowiska na terenie tak trudnym jak obszar lawy wulkanicznej wydaje się wykluczać funkcje mieszkalną typu stałego.