Projekt archeologiczny CONDESUYOS

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Stanowiska Antinpampa

Antinpampa

Dane stanowiska:

Kod: 32q-67
Nazwa: Antinpampa
Dystrykt: Pampacolca
Prowincja: Castilla
Departament: Arequipa
Szerokość geograficzna: - 15.7121
Długość geograficzna: - 72.5576
Rok odkrycia: 2000
Typ stanowiska: Stanowisko typu ceremonialnego/cmentarzysko, osada
Powierzchnia: ok. 125 ha
Wysokość: 3100 m n.p.m.
Chronologia: Okres Formatywny Późny, Okres Przejściowy Późny/ Horyzont Późny


Opis stanowiska:

Obszerne stanowisko usytuowane w łańcuchu wzgórz, który dominuje nad wąwozem rzeki Llato. Na stanowisku wyróżnić można dwa główne sektory: północno-zachodni i południowo-wschodni, oddzielone przez niski mur z nieobrobionych kamieni. W części północno-zachodniej odznacza się wzgórze nazwane "La Nina", które przynajmniej w swojej najwyższej części wydaje się sztucznie wzniesione. Na stanowisku widoczna jest intensywna działalność rabusiów. W północnej części kompleksu znajduje się obszerny wykop, w którym można zaobserwować dużą ilość wielkich, nieobrobionych kamieni (prawdopodobnie pozostałości zniszczonej struktury podziemnej). Na powierzchni znajdują się fragmenty obsydianu, kości, jak również ceramika zdobiona motywami incisos, podobnymi do stylu Formativo Tardío z wybrzeża (Paracas). Według informacji dostarczonych przez miejscowych (Familia Cárdenas, Img. Laura Cárdenas, Don Antonio Vizcardo), na tym wzgórzu zostały znalezione (przez dziadka Don Antonio Vizcardo) dwie rzeźby z surowego kamienia. Jedna reprezentowała prawdopodobnie postać kobiety i spadła do wąwozu, druga mająca ok. 60 - 80 cm wysokości, reprezentująca postać męską z wystającymi kłami i włosami w formie węży, została przetransportowana do Pampacolca i przez wiele lat stała na patio domu rodziny Vizcardo. Nie wiadomo gdzie aktualnie się znajduje ta rzeźba. Na wypłaszczonym terenie, który oddziela część południowo-wschodnią od północno- zachodniej, znajdują się trzy pionowo ustawione kamienie o wysokości około 180 cm (obecnie jeden z nich przewrócił się, lecz można zaobserwować podstawę, na której spoczywał). Bardziej na północny-zachód znajduje się zaopatrzony w wejście mur z tylko jednego rzędu dużych nieobrobionych kamieni. Tworzy on symboliczną przestrzeń oddzielającą dwa sektory południowo-wschodni i północno-zachodni. Elementem dominującym w części północno-zachodniej jest "Moro de la Cruz" - inna struktura utworzona sztucznie (przynajmniej w swojej górnej części). Różni się ona jednak od wcześniej wspomnianego wzgórza "La Nina". "Moro de la Cruz" to pagórek z ziemi i kamieni o ok. 8 m wysokości i 25 m średnicy z nasypem w części górnej. Dzięki otworowi zrobionemu prawdopodobnie przez rabusiów w części północno-zachodniej struktury możliwe jest zaobserwowanie konstrukcji wewnętrznej. Znajduje się tu również seria kanałów podziemnych o szerokości ok. 50 - 70 cm i zróżnicowanej wysokości (max. 1,50 m). Obecnie można wyraźnie dostrzec dwa poziomy tych kanałów, których mury są z dobrej jakości kamienia połączonego zaprawą glinianą. Po stronie południowo-wschodniej i północno-zachodniej "Moro de la Cruz" można zaobserwować podziemne groby na planie kwadratu, zadaszone kamiennymi płytami. Groby te ukazują ślady świeżego wyrabowania. Na wschód i południowy-wschód "Moro de la Cruz" znajduje się strefa niskich kompleksów wzniesionych z dużych kamieni bez zaprawy. Na powierzchni tej części stanowiska można odnaleźć fragmenty ceramiki oraz kawałki płyt malowanych (prawdopodobnie wyjętych z grobów).


 

Zbiory zabytków ruchomych:

Fragmenty obsydianu, kości, ceramika zdobiona motywami incisos (podobnymi do stylu Formativo Tardío z wybrzeża), kawałki malowanych płytek kamiennych (tzw. lajas pintadas).

 

Bibliografia:

Tunia, K.
2005 "Informe preliminar de las prospecciónes de superficie y excavaciones en la zona de Antinpampa, en el distrito de Pampacolca, departamento de Arequipa, Perú". En: Proyecto Arqueológico Condesuyos, vol. III, M.S. Ziółkowski, A.L. Belan Franco y M. Sobczyk (eds.), Andes - Boletn de la Misión Arqueológica Andina 6: 369-384. Varsovia.