Projekt archeologiczny CONDESUYOS

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Stanowiska Maucallacta Pucunche

Maucallacta Pucunche

Dane stanowiska:

Kod: 31q-001
Nazwa: Maucallacta Pucunche
Dystrykt: Salamanca
Prowincja: Condesuyos
Departament: Arequipa
Szerokość geograficzna: -15.4236
Długość geograficzna: -72.6781
Rok odkrycia: 1987
Typ stanowiska: osada/cmentarzysko
Powierzchnia: 20 ha
Wysokość: 4500 m n.p.m
Chronologia: Okres Przejściowy Późny?/ Horyzont Późny

 

Opis stanowiska:

Stanowisko znajduje się na północ od wulkanu Coropuna, na wysokości 4500 m n.p.m., w strefie puna. Jest to osada, która funkcjonuje do dzisiaj. Częściowo zreutylizowane ruiny położone są na stoku małego wzniesienia. Znajdują się tu pozostałości kilkudziesięciu budynków mieszkalnych zbudowanych głównie w stylu typowym dla prowincjonalnej inkaskiej architektury (mury kamienne o wątku nieregularnym spojone glinianą zaprawa). Materiał powierzchniowy jest nieliczny. Brak jakichkolwiek reprezentatywnych przedmiotów, co jest prawdopodobnie konsekwencją obecnego użytkowania. Cztery chullpy znajdujące się na stanowisku są bardzo zniszczone. Położone są one na kamienistym terenie podzielonym na parcele przez kamienne mury w górnej części wzniesienia (powyżej pozostałych konstrukcji). Na wschodzie i północnym wschodzie od budynków, na podmokłych terenach, znaleziono trzy bardzo duże czworoboczne zagrody (bok rzędu 150 m). Ich mury o wysokości ok. 2m zbudowane są z kamieni spojonych zaprawą glinianą. Struktury te używa się obecnie jako zagrody dla lam i alpak. Jednakże pierwotna funkcja tych zespołów oraz ich chronologia nie są jasne. Lokalizacja stanowiska i jego pozostałości zdają się wskazywać, że w czasach inkaskich była to osada ściśle związana z hodowlą lam i alpak, pełniąca prawdopodobnie również funkcję niewielkiego inkaskiego ośrodka administracyjnego.

 

Bibliografia:

Sobczyk, Maciej i Mariusz Ziółkowski 2005 "En las laderas septentrionales del Nevado Coropuna: el asentamiento inca de Maucallacta-Pucuncho". En: Proyecto Arqueológico Condesuyos, vol. III, M.S. Ziółkowski, A.L. Belan Franco y M. Sobczyk (eds.), Andes - Boletin de la Misión Arqueológica Andina 6: 303-316. Varsovia.