Projekt archeologiczny CONDESUYOS

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Stanowiska Tompullo 2

Tompullo 2

Dane stanowiska:

Kod: 32q-009
Nazwa: Tompullo 2
Dystrykt: Yanaquihua
Prowincja: Condesuyos
Departament: Arequipa
Szerokość geograficzna: -15.7342
Długość geograficzna: -72.7488
Rok odkrycia: 1996
Typ stanowiska: osada, ośrodek administracyjno-ceremonialny, nekropola
Powierzchnia: 5 ha
Wysokość: 4000 m n.p.m.
Chronologia: Okres Przejściowy Późny/ Horyzont Późny

 

Opis stanowiska:

Kompleks architektoniczny dzieli się na trzy sektory, nazwane (od zachodu na wschód) A, B i C: dwa z nich (A i B) oddzielone od siebie kilkunasto-metrową wolną od zabudowy przestrzenią, wykazują podobne cechy urbanistyczno-architektoniczne. Sektor C, przylegający od strony wschodniej do sektora B, różni się od tego ostatniego typem konstrukcji i rozplanowaniem.. Na stanowisku wyróżnić można cztery podstawowe typy zabudowań: 1. Budynki czworoboczne (prawie prostokątne) - mur kamienny z zaprawą glinianą o wątku nieregularnym, połączone w grupy po 3 - 4 budynki naokoło czworobocznego placu. Generalnie zabudowa rozproszona, ale bardziej zwarta niż w przypadku sąsiedniego stanowiska Tompullo 1. Tego typu konstrukcje dominują w sektorach A i B. 2. Budynki na planie owalnym, kilkumetrowej średnicy, o innym, bardziej topornym typie wątku murów, zachowane do wysokości nie przekraczającej 1 m. Funkcja nieznana, być może zagrody dla lam. Tego typu konstrukcje występują głównie w sektorze C. 3. Struktura na planie prostokąta długości 31 m x 8 m szerokości, zachowana do około 0,80 - 1 m wysokości, z trojgiem drzwi wejściowych po stronie północnej budynku. Jest to przykład wykonania w lokalnej technice kamieniarskiej tzw. "kallanka", czyli inkaskiego budynku administracyjno-mieszkalnego. 4. Struktura prostokątna, z murem kamiennym zachowanym do 2,30 m wysokości, wątek nieregularny, lecz staranniej wykonany niż budynki w sektorach A i B, ściany wewnętrzne prawdopodobnie tynkowane. Domniemana funkcja: prawdopodobna rezydencja przeznaczona dla inkaskiego urzędnika. Wokół zespołów mieszkalnych zarejestrowano 12 grobów typu "chullpa" na planie kwadratu lub owalu; zbudowanych z kamieni średnich rozmiarów zespolonych glinianą zaprawą zmieszaną z popiołem wulkanicznym. Ich wymiary oscylują między 3,6 m - 4,6 m długości na 2,4 - 2,9 m szerokości, ze strukturą zachowaną aż na wysokość około 2 m. Ich komory były zadaszone wielkimi płytami kamiennymi (do 2 m długości). Puste przestrzenie na złączach miedzy płytami wypełnione są mniejszymi nieregularnymi kamieniami.

 

Zbiory zabytków ruchomych:

Ceramika w większości użytkowa, malowana w stylu Chuquibamba, przedmioty metalowe (tumi, tupu, szczypce, dłuto), drewniane (fragmenty zdobionych kero, przęśliki) i zabytki kamienne (narzędzia, pociski do proc, głownia maczugi).


Bibliografia:

Buda, Paweł
2005 "Los sitios de Tompullo 1 y Tompullo 2 a la luz de los trabajos arqueológicos del proyecto Condesuyos". En: Proyecto Arqueológico Condesuyos, vol. III, M.S. Ziółkowski, A.L. Belan Franco y M. Sobczyk (eds.), Andes - Boletin de la Misión Arqueológica Andina 6: 239-275. Varsovia.

Málaga Linares, Eloy
1991 - 1992 "Prehistoria de Arequipa tomo II". Universidad Nacional de San Augustin, Arequipa.

Meinken, A.-K.
2000/2001 "Trabajos arqueológicos realizadosen edificios largos tipo kallanka: Maucallacta, Tompullo 2, Achaymarca. Informe preliminar, campana 1999". En: Proyecto Arqueológico Condesuyos, vol. I, M.S. Ziółkowski y A.L. Belan Franco (eds.), Andes - Boletin de la Misión Arqueológica Andina 3: 127-181. Varsovia.